Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.47.2018

ZARZĄDZENIE UTRACILO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.247.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 9.12.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 47 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 lutego 2018 roku

w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli palenisk oraz innych miejsc, gdzie może dochodzić do termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, na terenie miasta Chorzów.

Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875 ze zmianami) w związku z art.379 i art.380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 519 ze zmianami), art.155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 21 ze zmianami) oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2017r., poz. 1289 ze zmianami),

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

  1. Wprowadzić procedurę kontroli palenisk oraz innych miejsc, gdzie może dochodzić do termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów. Procedura stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Wprowadzić wzór protokołu z przeprowadzonych czynności kontrolnych, o których mowa w ust.1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Komendantowi Straży Miejskiej w Chorzowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Anna Kotyś, dnia: 2018-02-14
utworzony: 15-02-2018 / modyfikowany: 17-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu