Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.51.2018

Zarządzenie Nr OR . 51 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR.95.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z  2017r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Chorzów:

zarządza:

§ 1.

Uchylić Zarządzenie Nr OR.95.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie.

§ 2.

Szczegółowe procedury działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie i inne regulacje wewnętrzne Komisja reguluje w formie dokumentów wewnętrznych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Dorota Szołtysek, dnia: 2018-02-20
utworzony: 16-02-2018 / modyfikowany: 07-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu