Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.52.2018

Zarządzenie Nr OR . 52 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 lutego 2018 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie, przy ul. T. Kościuszki oraz Placu Hutników, na rzecz Sileman Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Dąbrowskiego 35.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego
Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustanowić, na czas nieokreślony, odpłatną służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorcy Sileman Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Dąbrowskiego 35, na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów zajętych pod sieć teletechniczną, której właścicielem jest Przedsiębiorca, a które to nieruchomości położone są w Chorzowie:

  1. przy Placu Hutników, oznaczona działką o numerze geodezyjnym 592/79 o powierzchni 661 m², zapisana w księdze wieczystej KA1C/00006719/9 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie.
  2. przy ul. Tadeusza Kościuszki, oznaczona działką o numerze geodezyjnym 3767/184 o powierzchni 690 m², zapisana w księdze wieczystej KA1C/00009838/0 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie.

§ 2.

Szczegółowe ustalenia związane z ustanowieniem służebności przesyłu w zakresie przebiegu służebności przesyłu, wykonywania służebności przesyłu oraz ustalenia wynagrodzenia opisane zostały w odrębnym porozumieniu ne GN-I.6847.66.2016.MLS, zawartym w dniu 27.10.2016 r.,  pomiędzy Miastem Chorzów a Sileman Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Dąbrowskiego 35.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2018-02-23
utworzony: 16-02-2018 / modyfikowany: 07-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu