Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.60.2018

Projekt pn.: „Razem można więcej” – aktywizacja społeczna osób z dzielnicy Chorzowa – Centrum
 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr OR . 60 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 5 marca 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.130.2017 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem pn.: „Razem można więcej” – aktywizacja społeczna osób z dzielnicy Chorzowa – Centrum  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.130.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem pn.: „Razem można więcej” – aktywizacja społeczna osób z dzielnicy Chorzowa – Centrum zmianie ulega § 1. ust. 1 , który otrzymuje następujące brzmienie :

Powołać Zespół zarządzający projektem pn.: „Razem można więcej” – aktywizacja społeczna osób z dzielnicy Chorzowa  - Centrum w składzie:

 1. Marcin Kępa – Inspektor w Biurze Funduszy Zewnętrznych – Koordynator Projektu
 2. Magdalena Sekuła – Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej. Nadzór nad Wydziałem Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej – Specjalista ds. monitoringu
 3. Marta Semba – Podinspektor Referat Planowania Budżetu – Specjalista ds. księgowo-kadrowych
 4. Łukasz Żółciak – Podinspektor w Wydziale Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej – Specjalista ds. postępowań zamówień publicznych oraz sekretarz projektu.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr OR.130.2017 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marcin Kępa, dnia: 2018-03-05
utworzony: 06-03-2018 / modyfikowany: 07-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu