Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.61.2018

Zarządzenie Nr OR . 61 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 5 marca 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.46.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta Chorzów” w 2018r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

 Zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.46.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta Chorzów” w 2018r. oraz powołania Komisji Konkursowej:

 1. §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1, powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:

  1) Przewodniczący:
  Mirosław Przybysz - Kierownik Referatu Polityki Zdrowotnej w Wydziale Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej

  2) Członkowie:
  Halina Hiltawska - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Chorzów
  Barbara Tabin - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Chorzów
  Bernadeta Biskup - Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów
  Marek Dudek - Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów

  3) Sekretarz:
  Michał Zwierzchowski - Podinspektor w Wydziale Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Michał Zwierzchowski, dnia: 2018-03-05
utworzony: 06-03-2018 / modyfikowany: 07-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu