Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.69.2018

Zarządzenie Nr OR . 69 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych dla realizacji programu „Mieszkanie dla Młodych Chorzowian”.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust.1 oraz art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 39 uchwały Nr XXXIX/725/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów, Prezydent Miasta Chorzów po zaopiniowaniu przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta zarządza:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin wynajmowania lokali mieszkalnych dla potrzeb realizacji programu „MIESZKANIE DLA MŁODYCH CHORZOWIAN” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zasobów Komunalnych pod nadzorem Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2018-03-16
utworzony: 16-03-2018 / modyfikowany: 02-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu