Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.77.2018

Zarządzenie Nr OR . 77 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 4 kwietnia 2018 roku

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Głównej – ul. Gdańskiej 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXXVIII/696/17 z dnia 22.06.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Głównej – ul. Gdańskiej 

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Głównej – ul. Gdańskiej, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

1)  962/74 o powierzchni 613 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001206/5,
2)  963/74 o powierzchni 170 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001206/5,
3)  964/74 o powierzchni 481 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001206/5,
4)  966/97 o powierzchni 550 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00003200/7 - stanowi własność Miasta Chorzów,
5)  1190/82 o powierzchni 427 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00003200/7.

Łączna powierzchnia ww. działek wynosi 2.241 m2

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania  Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2018-04-04
utworzony: 05-04-2018 / modyfikowany: 02-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu