Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.78.2018

Zarządzenie Nr OR . 78 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 4 kwietnia 2018 roku

w sprawie skrócenia okresu trwania użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy św. Barbary 5a-5b.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Skrócić do dnia 06.05.2098 r. okres trwania prawa użytkowania wieczystego ustanowionego dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1026/49 o powierzchni 1.455 m², położonej w Chorzowie przy ul. św. Barbary 5a-5b, stanowiącej własność Miasta Chorzów we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Chorzowie księga wieczysta numer KA1C/00016103/1.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Pampuch, dnia: 2018-04-04
utworzony: 05-04-2018 / modyfikowany: 02-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu