Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.82.2018

Zarządzenie Nr OR . 82 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 kwietnia 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji ds. opracowania propozycji zadań realizowanych w ramach 6. Budżetu Obywatelskiego Chorzowa

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję ds. opracowania propozycji zadań realizowanych w ramach 6. Budżetu Obywatelskiego Chorzowa, w składzie:

 1. Aneta Gliwicka (PR) - Członek Zespołu,
 2. Damian Hatko (PR) - Członek Zespołu,
 3. Natalia Franiasz (PR) - Członek Zespołu,
 4. Grażyna Kaźmierczak (ZN) - Członek Zespołu,
 5. Jolanta Nowok (US) - Członek Zespołu,
 6. Wojciech Osadnik (MZUiM) - Członek Zespołu,
 7. Aleksander Franiasz (KS) - Członek Zespołu,
 8. Jarosław Barteczko (MORiS) - Członek Zespołu,
 9. Bogdan Neukirch (IK) - Członek Zespołu,
 10. Magdalena Foltys (ZA) – Członek Zespołu,
 11. Ewa Głowacz (GE) – Członek Zespołu,

Jedynie w przypadku omówienia i oceny projektów miękkich w konkretnych dzielnicach miasta prace komisji wspomogą:

 1. Tomasz Ignalski (ChCK) - Członek Zespołu,
 2. Małgorzata Grabińska-Kosior lub w zastępstwie Alicja Kwiecień (MDK Lompy) – Członek Zespołu,
 3. Anna Wietecha (MDK Batory) – Członek Zespołu,
 4. Monika Pietrzykowska (ED) – Członek Zespołu,

 Ponadto do pracy w komisji można zaprosić także członka Fundacji Napraw Sobie Miasto – podmiotu wspierającego organizację 4. edycji Budżetu Obywatelskiego:

 1. Łukasz Kacperski – Członek Zespołu

§ 2.

Do zadań Zespołu należy m.in.:
1) zliczenie wniosków mieszkańców, które zostały złożone w 6. Budżecie Obywatelskim Chorzowa,
2) analiza zgodności propozycji mieszkańców z regulaminem,
3) opracowanie arkusza inwestycji proponowanych przez mieszkańców, będącego podstawą do sporządzenia protokołu oraz opracowania kart do głosowania.

§ 3.

 1. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybierze ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Zespołu.
 2. Komisja stanowi jeden zespół roboczy.
 3. Komisja rozpocznie pracę w dniu 16 kwietnia 2018 r.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Aneta Gliwicka, dnia: 2018-04-10
utworzony: 11-04-2018 / modyfikowany: 02-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu