Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.83.2018

Zarządzenie Nr OR . 83 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 kwietnia 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Streetworkera organizowanego w ramach projektu pn. „CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Na podstawie art.31 oraz art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r, poz.1875) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Ogłosić nabór na stanowisko Streetworkera w ramach projektu  pn. „CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia”.
 2. Treść ogłoszenia o rekrutacji, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2.

 1. Przeprowadzić nabór zgodnie ze szczegółowymi warunkami i informacjami określonymi w Regulaminie naboru stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
 2. Wybór osoby na stanowisko Streetworkera przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna złożona z pracowników Biura Funduszy Zewnętrznych w składzie:
  2.1. Halina Bulanda – Przewodnicząca Komisji
  2.2. Marzena Rak – Członek Komisji
  2.3. Jolanta Koczubik – Sekretarz Komisji
 3. Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Funduszy Zewnętrznych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

 

Załączniki do Zarządzenia Nr OR.83.2018:

 1. Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Streetworkera
 2. Załącznik nr 2 - Regulamin  naboru  na stanowisko Streetworkera
 3. Załącznik nr 3 - Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jolanta Koczubik, dnia: 2018-04-19
utworzony: 11-04-2018 / modyfikowany: 02-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu