Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.84.2018

Zarządzenie Nr OR . 84 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 kwietnia 2018 roku

w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji w spółce „Ruch” Chorzów S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Chorzowie.

Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Wnieść do spółki „Ruch” Chorzów S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Chorzowie przy ul. Cichej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS Nr 0000224997, NIP 627-25-24-625, REGON 278335653 wkład pieniężny w wysokości  2 000 000 zł. (słownie: dwa miliony złotych) w celu pokrycia wartości obejmowanych akcji zwykłych na okaziciela serii „W” dla objęcia których przewidziane są środki finansowe w budżecie Miasta Chorzów na 2018 r.

§ 2.

W zamian za wkład pieniężny określony w §1, Miasto Chorzów obejmie 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii „W” o wartości 1 złotych każda.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Biuru Funduszy Zewnętrznych UM Chorzów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Robert Warwas, dnia: 2018-04-19
utworzony: 11-04-2018 / modyfikowany: 02-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu