Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.93.2018

Zarządzenie Nr OR . 93 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy skwerze imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXXI/582/17 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie na terenie skweru imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy skwerze imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1127/4 o powierzchni 413 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00012527/1 – na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego 35, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 627/4 o powierzchni 3.413 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00012751/0 w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2018-04-25
utworzony: 24-04-2018 / modyfikowany: 02-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu