Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.94.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.196.2018 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 17.09.2018 R.

Zarządzenie Nr OR . 94 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

o zmianie Zarządzenia Nr OR.177.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 sierpnia 2016 r. sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 17 marca 2016 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017r, poz. 1875 tj) oraz Uchwały nr XLVIII/990/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz uchwały Nr. XLVIII/991/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.177.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 sierpnia 2016 r. sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie w Cenniku za korzystanie z  obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany :

  • w tabeli w Dziale „Basen Pl. Powstańców Śląskich 1” w pozycji nr 7 „ Zajęcia aqua spinning, aqua step oraz trampoliny w wodzie – 1 zajęcia (45 minut)” dopisujemy pozycję:
    „- Karnet – 3 x w tygodniu – ważny miesiąc – 220 zł/osoba (w tym VAT)”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Elwira Kulczycka, dnia: 2018-04-25
utworzony: 24-04-2018 / modyfikowany: 02-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu