Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.99.2018

Zarządzenie Nr OR . 99 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Miastu Chorzów w stosunku do  nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Ratuszowej.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 1 ust. 2 uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXXV/638/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi

Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a :

§ 1.

Wykonać prawo pierwokupu przysługujące Miastu Chorzów w stosunku do nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Ratuszowej 5, obejmującej działki o numerach geodezyjnych: 5335/290 o powierzchni 28 m² oraz 5336/290 o powierzchni 549 m², KA1C/00010151/0, stanowiącej własność osoby fizycznej  - za cenę w kwocie 233.700,00 zł brutto.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Ziółkowski, dnia: 2018-05-10
utworzony: 27-04-2018 / modyfikowany: 02-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu