Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.100.2018

Zarządzenie Nr OR . 100 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 maja 2018 roku

o wprowadzeniu nowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wprowadza nowy Regulamin udzielania zamówień publicznych, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie nr OR/202/2011 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się dyrektorom  wydziałów realizujących zamówienia publiczne i kierownikowi Biura Zamówień Publicznych.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3 do Zarządzenia ]

 

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Łuczak, dnia: 2018-05-10
utworzony: 27-04-2018 / modyfikowany: 28-01-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu