Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.104.2018

Zarządzenie Nr OR . 104 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 maja 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i placówek   prowadzonych przez Miasto Chorzów

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn.zm.), art. 29 ust.1 pkt 2 i art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn.zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017r. poz. 1587) oraz § 1, § 2, § 6, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( Dz. U. z 2017 r.poz. 1597):

zarządzam:

§ 1.

Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora:

 • Przedszkola Nr 9 przy ul. Powstańców  51 w Chorzowie,
 • Przedszkola Nr 20 przy ul. Ks. J. Czempiela 49 w Chorzowie,
 • Przedszkola Nr 24 przy ul. Lompy 16 w Chorzowie,
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Racławickiej 23 w Chorzowie,
 • Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Lompy 13 w Chorzowie

§ 2.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów ds. Społecznych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Beata Kabza, dnia: 2018-05-14
utworzony: 14-05-2018 / modyfikowany: 05-07-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu