Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.105.2018

Zarządzenie Nr OR . 105 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 15 maja 2018 roku

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt ds. realizacji projektu Rewitalizacji Przyrodniczo-krajobrazowej zdegradowanego stawu HERMAN w Chorzowie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powołać Jednostkę Realizującą Projekt ds. realizacji projektu Rewitalizacji przyrodniczo-krajobrazowej zdegradowanego stawu HERMAN w Chorzowie zwaną dalej JRP

§ 2.

W skład JRP wchodzą:

 1. Marcin Michalik – Przewodniczący JRP
 2. Zuzanna Kurczek – Zastępca Przewodniczącego
 3. Joanna Marczyk – Główny Księgowy Projektu
 4. Iwona Cieśla – Specjalista ds. przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji umowy o dofinansowanie
 5. Mariusz Obszański - Specjalista ds. nadzoru budowlanego
 6. Jolanta Nowok – Specjalista ds. realizacji projektu
 7. Jadwiga Łuczak – Specjalista ds. zamówień publicznych
 8. Ewa Szura – Radca Prawny

§ 3.

Do zadań JRP należy przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja Projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, umową o dofinansowanie oraz wytycznymi wynikającymi z powierzonych zakresów obowiązków

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Zuzanna Kurczek, dnia: 2018-05-15
utworzony: 16-05-2018 / modyfikowany: 27-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu