Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.106.2018

Zarządzenie Nr OR . 106 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie Procedury Działania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Chorzowie

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1868 ze zm.) w związku z art.39 ust.1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.229 ze zm.)  Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wprowadza się Procedurę Działania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Chorzowie, która stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.217.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 grudnia 2014 roku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Podzimska, dnia: 2018-05-16
utworzony: 16-05-2018 / modyfikowany: 05-07-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu