Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.107.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.149.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 15.07.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 107 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 21 maja 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.192.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 września 2016 roku w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 104 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 108 ze. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie pracy Urzędu Miasta Chorzów stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.192.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów wprowadza się następującą zmianę:

W załączniku nr 2 do Regulaminu pracy „Tabela norm przydziału i zużycia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Urzędu Miasta Chorzów pozycja 3 otrzymuje brzmienie:

 

lp.

Stanowisko pracy

Zakres wyposażenia

Przewidywany okres używalności w miesiącach (okresach zimowych) i do zużycia

uwagi

3

Pracownicy zatrudnieni
w warsztacie

kurtka ocieplana

spodnie robocze -2szt

koszula flanelowa -2szt

koszulki krótki rękaw -3szt

obuwie robocze – letnie

obuwie robocze – pełne

gumofilce lub

gumowce

czapka

rękawice ochronne

okulary ochronne

kurtka przeciwdeszczowa

spodenki krótkie robocze

3 oz

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

 

do zużycia

3 oz

do zużycia

do zużycia

36 m

36 m

 

 

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Obsługi Technicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom Urzędu Miasta Chorzów za pośrednictwem systemu SODIS.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Uzgodniono z przedstawicielami załogi:

(-) Bernadeta Dziacko
(-) Adam Szeja
(-) Adrian Głowaczosoba odpowiedzialna za treść: Natalia Gerstner, dnia: 2018-05-22
utworzony: 16-05-2018 / modyfikowany: 16-07-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu