Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.110.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.50.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 11.02.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 110 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 maja 2018 roku

w sprawie: zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Chorzów oraz wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

 zarządza:

§ 1.

Ustala się Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Chorzów oraz wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów określający zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy, w tym stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Chorzów oraz na wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.57.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Chorzów oraz wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

 

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, Izabela Duda, dnia: 2018-05-23
utworzony: 22-05-2018 / modyfikowany: 12-02-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu