Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.111.2018

Zarządzenie Nr OR . 111 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w spółce Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875)  oraz § 3 uchwały nr XIX/307/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Chorzów, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Wnieść do Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie przy ul. Targowej 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS Nr 0000110619, NIP 627-20-37-919, REGON 273494157, wkład pieniężny w wysokości 2 650 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych ) w celu pokrycia obejmowanych, nowo utworzonych udziałów w spółce.

§ 2.

Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. następuje w związku z wyznaczeniem Spółki do realizacji zadania polegającego na wyłonieniu inżyniera kontraktu oraz kompleksowej obsłudze finansowej, administracyjnej i prawnej budowy stadionu sportowego.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Biuru Funduszy Zewnętrznych UM Chorzów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Robert Warwas, dnia: 2018-05-24
utworzony: 23-05-2018 / modyfikowany: 05-07-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu