Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.120.2018

Zarządzenie Nr OR . 120 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Teatralnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z  późniejszymi zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XLI/754/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Teatralnej

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

 § 1.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Teatralnej, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 4012/237 o powierzchni 60 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00045241/2– na rzecz właściciela nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Henryka Sienkiewicza, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 4000/248 o powierzchni 27 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00049949/3 - w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2018-05-25
utworzony: 25-05-2018 / modyfikowany: 05-07-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu