Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.121.2018

Zarządzenie Nr OR . 121 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Gdańskiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXXVIII/696/17 z dnia 22.06.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Głównej – ul. Gdańskiej

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Oddać w użytkowanie wieczyste na okres do 99 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomość, stanowiącą własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Gdańskiej, obejmującą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1189/82 o powierzchni 2 m2, KA1C/00001205/8 – na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 947/74 o powierzchni 781 m2, KA1C/00036918/3, w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości już posiadanej.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2018-05-25
utworzony: 28-05-2018 / modyfikowany: 05-07-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu