Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.122.2018

Zarządzenie Nr OR . 122 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.117.2018  Prezydenta Miasta z dnia 25 maja 2018r. w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Miastu Chorzów w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie między ul. Odległą a granicą miasta ze Świętochłowicami.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 1 ust. 2 uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXXV/638/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi

Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a :

§ 1.

Zmienić Zarządzenie Nr OR.117.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu przysługującego Miastu Chorzów w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 19/7 o powierzchni 6.157 m², położonej w Chorzowie między ul. Odległą a granicą miasta ze Świętochłowicami dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00042476/7, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142 A – w ten sposób, że w miejsce kwoty „461.250,00 zł brutto” wpisać kwotę „457.800,00 zł brutto”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydent Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta

 osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Ziółkowski, dnia: 2018-05-28
utworzony: 28-05-2018 / modyfikowany: 05-07-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu