Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.125.2018

Zarządzenie Nr OR . 125 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 1 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) Na podstawie art. 63 ust. 14  oraz art.29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) zarządzam :

§ 1.

Powołać komisje konkursowe celem wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów:

 1. Przedszkola Nr 9 przy ul. Powstańców 51 w Chorzowie,
 2. Przedszkola Nr 20 przy ul. J. Czempiela 49 w Chorzowie,
 3. Przedszkola Nr 24 przy ul. Lompy 16 w Chorzowie,
 4. Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Farnej 5-7 w Chorzowie,
 5. Zespołu Szkół Gastronomiczno–Usługowych przy ul. Katowickiej 64 w Chorzowie,
 6. Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej przy ul. Racławickiej 23 w Chorzowie
 7. Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Lompy 13 w Chorzowie

§ 2.

W skład komisji konkursowych powołać:
1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego placówkę,
2) trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
4) dwóch przedstawicieli Rady Rodziców, z wyjątkiem Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej.
5) jednego przedstawiciela Zarządu Oddziału ZNP,
6) jednego przedstawiciela Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność" PO.

§ 3.

Skład osobowy komisji konkursowych określają załączniki od nr 1 do nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]

 

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:

Zarządzenie Nr OR.128.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 06.06.2018 r.


osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2018-06-01
utworzony: 04-06-2018 / modyfikowany: 05-07-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu