Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.128.2018

Zarządzenie Nr OR . 128 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 6 czerwca 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.125.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 14  oraz art.29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) zarządzam:

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.125.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie, załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

 
osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2018-06-06
utworzony: 04-06-2018 / modyfikowany: 05-07-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu