Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.129.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.196.2018 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 17.09.2018 R.

Zarządzenie Nr OR . 129 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 7 czerwca 2018 r.

o zmianie Zarządzenia Nr OR.177.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 sierpnia 2016 r. sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 17 marca 2016 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U z 2018r, poz. 994 ze zm.) oraz Uchwały nr XLVIII/990/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz Uchwały nr XLVIII/991/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.177.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 sierpnia 2016 r. sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie w Cenniku za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
 • w tabeli Dział „Wpisowe i inne usługi w zakresie wstępu” otrzymuje brzmienie:

  „Turniej tenisa stołowego:
  - osoby do 16 lat - 5 zł brutto (w tym Vat)
  - osoby powyżej 16 lat - 10 zł brutto (w tym Vat)
  - kategoria OPEN - 10 zł brutto (w tym Vat)
  Turniej tenisa ziemnego - 10 zł brutto/osoba (w tym Vat)
  Turniej padla - 20 zł brutto/zespół (w tym Vat)
  Turniej streetball'a - 20 zł brutto/zespół (w tym Vat)
  Turniej o Złotą rakietę MORiS - 10 zł brutto/zespół (w tym Vat)
  Chorzowska Liga Futsalu - 1.800 zł brutto/zespół
  Puchar Ligi - 100 zł brutto/zespół
  Biegi Przełajowe:
  - osoby powyżej 16 lat - 5 zł brutto (w tym Vat)
  - członkowie TKKF - 2 zł brutto (w tym Vat)
  - dzieci i mlodzież do 16 lat - 1 zł brutto (w tym Vat)
  Zawody narciarskie - 50 zł brutto (w tym Vat)
  Wycieczki dzieci w czasie wakacji zimowych i letnich - 10/15/20/25/30 zł brutto (w tym Vat)
  Urodziny na basenie – 2 godz. (dla max. 12 osób), w tym 45 min. zabawy w basenie - 160 zł brutto (w tym Vat)
  Święto wody - 1 zł brutto/osoba (w tym Vat)
  Szkółka Padla - 180 zł brutto/os. (16 zajęć)
  Turniej Badmintona - 25 zł brutto/osoba (w tym Vat)
  Rodzinny Rajd Rowerowy - 1 zł brutto/osoba (w tym Vat)
  Imprezy rekreacyjne i sportowe - 1 zł brutto/osoba (w tym Vat)
  Chorzowska Liga Padla – mecz ligowy - 20 zł brutto/zespół (w tym Vat) Opłata za 1 mecz ligowy”   

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Elwira Kulczycka, dnia: 2018-06-07
utworzony: 04-06-2018 / modyfikowany: 19-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu