Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.127.2018

Zarządzenie Nr OR . 127 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 1 czerwca 2018 roku

w sprawie: utraty mocy Zarządzenia Nr OR.81.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie doręczania korespondencji miejscowej za pośrednictwem gońców Urzędu Miasta Chorzów

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Z dniem 1 września 2018 roku traci moc Zarządzenie Nr OR.81.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie doręczania korespondencji miejscowej za pośrednictwem gońców Urzędu Miasta Chorzów oraz Zarządzenie Nr OR.91.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 czerwca 2013 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.81.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie doręczania korespondencji miejscowej za pośrednictwem gońców Urzędu Miasta Chorzów.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 3.

Nadzór na wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2018-05-30
utworzony: 04-06-2018 / modyfikowany: 05-07-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu