Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.131.2018

Zarządzenie Nr OR . 131 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Młodzieżowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami), w wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXXIX/727/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Młodzieżowej

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

  1. Oddać w użytkowanie wieczyste na okres do 99 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Miasta Chorzów, położoną w Chorzowie przy ul. Młodzieżowej, obejmującą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1574/2 o powierzchni 20 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00008107/0 – na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Wiśniowej, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1578/51 o powierzchni 325 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00045224/7, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości już posiadanej.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2018-06-11
utworzony: 08-06-2018 / modyfikowany: 05-07-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu