Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.137.2018

Zarządzenie Nr OR . 137 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Miastu Chorzów w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Nowej

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz w wykonaniu § 1 ust. 2 uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXXV/638/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wykonać prawo pierwokupu przysługujące Miastu Chorzów w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie, obejmujących działki o  numerach geodezyjnych:

- 2229/140 o powierzchni 1.127 m², KA1C/00023881/0

- 2227/129 o powierzchni 1.272 m², KA1C/00001198/5,

stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Huty „Kościuszko” Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Chorzowie przy ul. Metalowców 13 - za cenę w kwocie 285.360,00 zł brutto.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Ziółkowski, dnia: 2018-06-22
utworzony: 19-06-2018 / modyfikowany: 05-07-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu