Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.145.2018

Zarządzenie Nr OR . 145 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia procedury postępowania w sprawie rejestracji umów cywilnoprawnych zawieranych przez Miasto Chorzów oraz publikowania ich w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na podstawie z art.33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

 zarządza:

§ 1.

Wprowadzić „Instrukcję postępowania w sprawie rejestracji umów cywilnoprawnych zawieranych przez Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu oraz publikowania ich w Biuletynie Informacji Publicznej”, stanowiącą Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Dyrektorów Wydziałów, Kierowników Biur zobowiązuje się do zapoznania podległych pracowników z treścią Zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Natalia Gerstner, dnia: 2018-06-26
utworzony: 26-06-2018 / modyfikowany: 05-07-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu