Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.151.2018

Zarządzenie Nr OR.151.2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 lipca 2018 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 944 ze zm.) oraz art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018r., poz.967 ze zm. ) 

zarządzam:

 § 1.

Powołać komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 § 2.

Skład osobowy komisji egzaminacyjnych określają załączniki od nr 1 do nr 19 do niniejszego zarządzenia.

 § 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

 

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Anna Smołka, dnia: 2018-07-10
utworzony: 05-07-2018 / modyfikowany: 08-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu