Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.155.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.195.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 14.08.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 155 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

Ustala się Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dyrektorów Wydziałów, Kierowników Biur, Kierownika USC, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Komendanta Straży Miejskiej zobowiązuje się do zapoznania pracowników z treścią Regulaminu, o którym mowa w § 1.

§ 3

Z dniem wejścia w Regulaminu, o którym mowa w § 1 traci moc:

Zarządzenie Nr OR.2.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 5

Regulamin, o którym mowa w § 1 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom Urzędu Miasta Chorzów za pośrednictwem systemu SODIS.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Aneta Tatara, dnia: 2018-08-08
utworzony: 05-07-2018 / modyfikowany: 14-08-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu