Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.157.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.269.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 9 GRUDNIA 2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 157 .2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 sierpnia 2018 roku

zmianie zarządzenia nr OR.265.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wyjściowych stawek za najem sal, pomieszczeń przeznaczonych do zajęć, obiektów sportowych innych pomieszczeń znajdujących się w placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez miasto Chorzów, oddanych w trwały zarząd dyrektorom tych placówek.

Na podstawie art. 30 ust.1, ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.) – Prezydent Miasta Chorzów zarządza:

zarządzam, co następuję:

§ 1.

W załączniku nr 2 do Zarządzenia nr OR.265.2016 PM Chorzów z dnia 29.12.2016 r. - określającym stawki za korzystanie z obiektów sportowych, w tym basenów w szkołach prowadzonych przez Miasto Chorzów dopisuje się pkt.9 w następującym brzmieniu:

9.  Boisko z trawy sztucznej w ZSO Nr 2 przy ul. Harcerskiej 2:
a) boisko piłkarskie bez oświetlenia: 121,95 zł/godzinę
b) boisko piłkarskie z oświetleniem: 203,25 zł/godzinę
c) połowa boiska piłkarskiego bez oświetlenia: 60,98 zł/godzinę
d) połowa boiska piłkarskiego z oświetleniem: 101,63 zł/godzinę

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Bąk, dnia: 2018-08-10
utworzony: 05-07-2018 / modyfikowany: 10-12-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu