Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.158.2018

Zarządzenie Nr OR . 158 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 sierpnia 2018 roku

ws. utworzenia Centrum Informacji Medycznej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018.995 tj.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Utworzyć z dniem 1 września 2018 r. Centrum Informacji Medycznej.

§ 2.

Wyznaczyć zadania Centrum, o którym mowa w § 1:

 1. Udzielanie informacji mieszkańcom na temat świadczeń medycznych udzielanych na terenie województwa śląskiego.
 2. Udzielanie informacji na temat świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 3. Udzielanie informacji na temat organizacji służby zdrowia na terenie Miasta Chorzów.
 4. Udzielanie informacji o programach zdrowotnych realizowanych przez Miasto Chorzów.

§ 3.

Wyznaczyć siedzibę Centrum Informacji Medycznej: ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów (budynek portierni).

§ 4.

Powierzyć obsługę Centrum Informacji Medycznej Wydziałowi Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej.

§ 5.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej .

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala
osoba odpowiedzialna za treść: Aureliusz Ryguła, dnia: 2018-08-13
utworzony: 05-07-2018 / modyfikowany: 16-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu