Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.160.2018

Zarządzenie Nr OR . 160 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 sierpnia 2018 roku

o zmianie Zarządzenia OR.35.2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Chorzowie, umiejscowionej w strukturze organizacyjnej urzędu miasta.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (t.j. Dz.U. Z 2016 r. poz. 706 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Straży Miejskiej wprowadza się następujące zmiany:

 • § 2 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  „Komórki organizacyjne Straży:
  a. Referat organizacyjno-finansowy
  b. Referat dyżurnych
  c. Referat prewencji
  d. Referat dzielnicowych
  e. Sekretariat
  f. Patrol szkolny”
 • § 2 ust. 3a wykreśla się.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Jaron, dnia: 2018-08-16
utworzony: 05-07-2018 / modyfikowany: 16-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu