Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.166.2018

Zarządzenie Nr OR . 166 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 sierpnia 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.112.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 maja 2018r. w sprawie ustalenia procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018r., poz.1492), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Procedurze postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego stanowiącej Załącznik do Zarządzenia Nr OR.112.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 maja 2018r., wprowadzić zmianę poprzez nadanie nowego brzmienia Załącznikowi nr 1 - Wzór oferty na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzyć Dyrektorom Wydziałów/Kierownikom Biur realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Marcin Michalik
Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Dorota Szołtysek, dnia: 2018-08-23
utworzony: 16-08-2018 / modyfikowany: 24-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu