Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.169.2018

Zarządzenie Nr OR . 169 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt ds. realizacji projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Chorzowa” dla zadania: „Modernizacja systemu napowietrzania i obiegu wody w stawach w Parku Róż w Chorzowie”

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powołać Jednostkę Realizującą Projekt ds. realizacji projektu dla zadania: „Modernizacja systemu napowietrzania i obiegu wody w stawach w Parku Róż w Chorzowie”, zwaną dalej „JRP”.

§ 2.

W skład JRP wchodzą:

 1. Marcin Michalik – Przewodniczący JRP
 2. Zuzanna Kurczek – Zastępca Przewodniczącego
 3. Joanna Marczyk – Główny Księgowy Projektu
 4. Anna Nabagło – Specjalista ds. przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji umowy o dofinansowanie
 5. Mariusz Obszański - Specjalista ds. nadzoru budowlanego
 6. Jolanta Nowok – Specjalista ds. realizacji projektu
 7. Wojciech Bochenek – Specjalista ds. zamówień publicznych
 8. Ewa Szura – Radca Prawny

§ 3.

Do zadań JRP należy przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja Projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, umową o dofinansowanie oraz wytycznymi wynikającymi z powierzonych zakresów obowiązków.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Zuzanna Kurczek, dnia: 2018-08-27
utworzony: 21-08-2018 / modyfikowany: 27-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu