Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.172.2018

Zarządzenie Nr OR . 172 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.148.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów do Sejmiku Województwa, Rady Gminy i Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art 156 § 1 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 – Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 754 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

w załączniku do zarządzenia Nr OR.148.2018 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 29.06.2018r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów do Sejmiku Województwa, Rady Gminy i Prezydenta Miasta; wprowadzić zmiany:

w § 1 ust. 1 – W Sekcji Przedstawicieli Prezydenta Miasta zmienić zapisy z:

„Monika Sobkiewicz  - Zastępca Dyrektora - Wydział Zarządzania Nieruchomościami”

na:

„Adrian Kasprzak - p.o. Kierownik Referatu Zarządzania Nieruchomościami Skarbu Państwa - Wydział Zarządzania Nieruchomościami”

§ 2.

Pozostałe zapisy Załącznika do Zarządzenia , o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Leszek Słonina, dnia: 2018-08-27
utworzony: 27-08-2018 / modyfikowany: 27-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu