Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.177.2018

Zarządzenie Nr OR . 177 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR/41/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia z dnia 23 marca 2007 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR/77/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 października 2006 roku w sprawie zasad eksponowania transparentów nad ulicą Wolności i ulicami przyległymi

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

w zarządzeniu Nr OR / 41 / 2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 marca 2007 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR/77/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 października 2006 roku w sprawie zasad eksponowania transparentów nad ulicą Wolności i ulicami przyległymi

w § 3. zmienić zapis z:

„Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.”

na

„Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.”

§ 2.

Pozostałe zapisy Zarządzania, o którym mowa § 1. nie ulegają zmianie

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
/-/ Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Leszek Słonina, dnia: 2018-08-29
utworzony: 30-08-2018 / modyfikowany: 19-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu