Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.178.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.73.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN.18.03.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 178 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

o zmianie Zarządzenie Nr OR.86.2014 Prezydenta Miasta z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc umieszczania plakatów i haseł wyborczych w kampanii wyborczej

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

 z a r z ą d z a:

§ 1.

w zarządzeniu Nr OR.86.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc umieszczania plakatów i haseł wyborczych w kampanii wyborczej

w § 4. zmienić zapis z:

„Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska

na

„Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Usług Komunalnych.”

§ 2.

Pozostałe zapisy Zarządzania, o którym mowa § 1. nie ulegają zmianie

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
/-/ Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Leszek Słonina, dnia: 2018-08-29
utworzony: 30-08-2018 / modyfikowany: 19-03-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu