Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.179.2018

Zarządzenie Nr OR . 179 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

w sprawie: powołania komisji celem kontroli ochrony informacji niejawnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2018r. poz. 994 ze .zm.) i art. 6 ust.4 oraz art. 15 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnej ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

Zarządza:

§ 1

Powołuję komisję w następującym składzie:

1) Przewodniczący - Jolanta Sopniewska – Dyrektor Wydziału Informatyki

2) Członkowie:
a) Katarzyna Macioł – Inspektor Wydziału Informatyki
b) Leszek Słonina – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

§ 2

Komisja, o której mowa w § 1 dokona przeglądu dokumentów i kontroli ochrony informacji niejawnych we wszystkich wydziałach Urzędu Miasta Chorzów

§ 3

Kontroli należy dokonać do dnia 31 sierpnia 2018r.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta Chorzów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Leszek Słonina, dnia: 2018-08-29
utworzony: 30-08-2018 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu