Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.181.2018

Zarządzenie Nr OR . 181 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie: powołania oraz ustalenia regulaminu Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. „Kompleksowa obsługa kawiarenki obywatelskiej „Cuma Cafe” jako miejsca i formy dialogu oraz aktywności lokalnej” organizowanego w ramach projektu „ CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.

Na podstawie art.31 oraz art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r, poz.994 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r, poz.1450 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję Konkursową w następującym składzie:

 1. Jolanta Koczubik - Przewodnicząca Komisji
 2. Halina Bulanda - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Anna Nabagło - Sekretarz
 4. Jadwiga Cudzich - Członek Komisji
 5. Rafał Zaremba – Członek Komisji
 6. Tomasz Sobisz - Przedstawiciel organizacji pozarządowej - Członek Komisji
 7. Agnieszka Adamiec-Trutwin - Przedstawiciel organizacji pozarządowej - Członek Komisji
 8. Beata Adamczyk - Przedstawiciel organizacji pozarządowej - Członek Komisji

§ 2.

 1. Zadaniem Komisji będzie weryfikacja i ocena ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu pn.. „Kompleksowa obsługa kawiarenki obywatelskiej „Cuma Cafe” jako miejsca i formy dialogu oraz aktywności lokalnej”.
 2. Obsługę biurową Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, zapewnia Biuro Funduszy Zewnętrznych.

§ 3.

Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Funduszy Zewnętrznych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do zarządzenia:

Regulamin prac Komisji Konkursowej

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jolanta Koczubik, dnia: 2018-08-30
utworzony: 30-08-2018 / modyfikowany: 03-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu