Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.184.2018

Zarządzenie Nr OR . 184 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, sprzedaży użytkowania wieczystego oraz sprzedaży prawa własności w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ulicy Okrężnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z  późniejszymi zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XLII/772/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ul. Okrężnej 2-40

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1.  Oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Okrężnej, obejmujących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
  - 3489/429 o powierzchni 106 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001189/9,
  - 3488/429 o powierzchni 90 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001189/9,
  - 3480/429 o powierzchni 18 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001189/9.

 2. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Okrężnej, obejmujących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
  - 3491/37 o powierzchni 156 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006320/5,
  - 3492/37 o powierzchni 66 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006320/5,
  - 3493/37 o powierzchni 62 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006320/5,
  - 3494/37 o powierzchni 65 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006320/5,
  - 3495/37 o powierzchni  66 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006320/5,
  - 3496/37 o powierzchni  63 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006320/5,
  - 3497/37 o powierzchni  64 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006320/5,
  - 3498/37 o powierzchni 68 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006320/5,
  - 3499/37 o powierzchni 65 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006320/5,
  - 3500/37 o powierzchni 54 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006320/5,
  - 3501/37 o powierzchni 52 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006320/5,
  - 3502/37 o powierzchni 45 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006320/5,
  - 3503/37 o powierzchni 41 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006320/5,
  - 3504/37 o powierzchni 33 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006320/5,
  - 3505/37 o powierzchni 28 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006320/5,
  - 3506/37 o powierzchni 25 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006320/5,
  - 3507/37 o powierzchni 20 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006320/5,
  - 3508/37 o powierzchni 13 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006320/5,
  - 3509/37 o powierzchni 9 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006320/5.

 3. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Okrężnej, obejmujących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
  - 3478/429 o powierzchni 2 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001189/9,
  - 3479/429 o powierzchni 11 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001189/9,
  - 3481/429 o powierzchni 27 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001189/9,
  - 3482/429 o powierzchni 35 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001189/9,
  - 3483/429 o powierzchni 44 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001189/9,
  - 3484/429 o powierzchni 49 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001189/9,
  - 3485/429 o powierzchni 56 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001189/9,
  - 3486/429 o powierzchni 71 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001189/9,
  - 3487/429 o powierzchni 85 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001189/9.
  na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, położonych w Chorzowie przy ul. Okrężnej 4-40, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości już posiadanych.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2018-08-31
utworzony: 31-08-2018 / modyfikowany: 05-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu