Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.186.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.93.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 14.04.2020 R.

Zarządzenie OR . 186 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 6 września 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.208.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1316) Prezydent Miasta Chorzów

 zarządza:

§ 1

Załączniki Nr 3 i 4 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OR.208.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, otrzymują brzmienie  określone odpowiednio w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

 

Akceptuję treść Regulaminu

/przedstawiciele załogi/

1. Przedstawiciel -członek (-) Adrian Głowacz

2. Przedstawiciel -członek (-) Adam Szeja

 

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Aneta Tatara, dnia: 2018-09-06
utworzony: 07-09-2018 / modyfikowany: 17-04-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu