Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.188.2018

Zarządzenie Nr OR . 188 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 7 września 2018 roku

w sprawie: zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku

Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.), w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz pismem Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 4 września 2018 r., Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Ze składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr Or.I-0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku odwołać Sekretarza Zespołu Panią Agnieszkę CHOJECKĄ.

§ 2.

Do składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr Or.I-0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku powołać Sekretarza Zespołu - Panią Alinę MIOZGA – magistra prawa i administracji.

§ 3.

Pozostałe postanowienia Powołania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr Or.I-0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku z późn. zm. nie ulegają zmianie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2018-09-07
utworzony: 07-09-2018 / modyfikowany: 07-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu