Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.194.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.215.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 09.09.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 194 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu profilaktycznego „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję - młody kibic”

Na podstawie art. 33 ust.3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i14 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie wniosku z dnia 05 kwietnia 2013 roku przystąpienia Miasta Chorzów do realizacji programu profilaktycznego „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibić”, po rozstrzygniętym konkursie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Bezpieczeństwo imprez masowych” w związku z rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Powołuję Zespół ds. wdrożenia programu profilaktycznego„Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic” zwany dalej „Zespołem” w składzie:
  1) Marcin MICHALIK - Z-ca Prezydenta Miasta ds.Technicznych i Rozwoju
  2) Jacek KRÓLICZEK - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Chorzów;
  3) Jadwiga FIEMA - Podinspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Chorzów.
 2. W pracach Zespołu uczestniczyć będzie przedstawiciel z zakresu edukacji:

§ 2.

Program „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic” realizowany będzie w klasach VII wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta, w roku szkolnym 2018/2019.

§ 3.

Integralną częścią zarządzenia stanowią załączniki:
1) załącznik Nr 1 "Założenia realizacji programu";
2) załącznik Nr 2" Harmonogram realizacji programu".

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Chorzów.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie Nr OR/159/2017 z dnia 13 września 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu profilaktycznego „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic”.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Fiema, dnia: 2018-09-17
utworzony: 14-09-2018 / modyfikowany: 12-09-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu