Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.197.2018

Zarządzenie Nr OR . 197 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 września 2018 roku

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.189.2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Żeromskiego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Żeromskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami), w wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXXIX/731/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Żeromskiego 15-17, uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XIX/307/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Chorzów oraz uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLIII/780/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Chorzów

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W zarządzeniu Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.189.2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Żeromskiego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Żeromskiego dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego dotyczącego wartości podatku od towarów i usług od wartości nieruchomości w ten sposób, że zamiast kwoty "78.348,35 zł" wpisuje się kwotę "78.348,85 zł".

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2018-09-20
utworzony: 17-09-2018 / modyfikowany: 21-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu