Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.198.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.73.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN.18.03.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 198 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 września 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.86.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie: wyznaczenia miejsc umieszczania plakatów i haseł wyborczych w kampanii wyborczej

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.86.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie: wyznaczenia miejsc umieszczania plakatów i haseł wyborczych w kampanii wyborczej

§ 2 ust 4. Otrzymuje brzmienie:

„Nie wyraża się zgody na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na słupach oświetleniowych i na zieleńcach oraz w ciągach ulicznych, za wyjątkiem ulic:

4.1. Śródmieście:
- ul. Powstańców
- ul. Dąbrowskiego
- ul. Wolności
- ul. Kościuszki
- ul. Strzelców Bytomskich
- ul. Hajducka
- ul. Gałeczki
- al. Wojska Polskiego

4.2. Chorzów Batory:
- ul. Racławicka
- ul. Armii Krajowej
- ul. 16 Lipca
- ul. Stefana Batorego
- ul. Kaliny
- ul. Graniczna
- ul. ks. J. Czempiela
- ul. Podmiejska
- ul. Odrodzenia
- ul. Kollmana
- ul. Leśna
- ul. Szpitalna

4.3. Chorzów II:
- ul. Żołnierzy Września
- ul. Styczyńskiego
- ul. Gwarecka
- ul. 3 Maja
- ul. K. Miarki
- ul. Opolska
- ul. Krzyżowa
- ul. 11 Listopada
- ul. Stawowa

4.4. Chorzów Stary:
- ul. Bożogrobców
- ul. Siemianowicka
- ul. księdza Ludwika Bojarskiego

4.5. Maciejkowice:
- ul. Główna”

§ 2.

Pozostałe zapisy Zarządzenia, o którym mowa § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

 osoba odpowiedzialna za treść: Leszek Słonina, dnia: 2018-09-20
utworzony: 17-09-2018 / modyfikowany: 19-03-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu