Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.200.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.236.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 10.11.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 200 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 września 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR/7/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zwrotu pracownikom Urzędu Miasta Chorzów kosztów szczepień ochronnych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn zm.) Prezydenta Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

§ 1 Zarządzenia Nr OR/7/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zwrotu pracownikom Urzędu Miasta Chorzów kosztów szczepień ochronnych otrzymuje brzmienie: „Pracownikom Urzędu Miasta, zatrudnionym na podstawie wyboru, powołania lub umowy o pracę na czas nieokreślony albo czas określony dłuższy niż 1 rok przysługuje ryczałt w wysokości 45,00 zł za szczepienie przeciwko grypie”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.153.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 września 2014 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

 osoba odpowiedzialna za treść: Adrian Głowacz, dnia: 2018-09-27
utworzony: 17-09-2018 / modyfikowany: 17-11-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu